GHẾ XÔNG HƠI GHẾ XÔNG HƠI
GHẾ XÔNG HƠI GHẾ XÔNG HƠI
GHẾ XÔNG HƠI GHẾ XÔNG HƠI

GHẾ XÔNG HƠI

  • Chịu được nhiệt độ cao
  • Không biến dạng
  • Độ bền cao

Đánh giá sản phẩm: