THẢM CHẠY, THẢM CHỮ, THẢM SỐ THẢM CHẠY, THẢM CHỮ, THẢM SỐ
THẢM CHẠY, THẢM CHỮ, THẢM SỐ THẢM CHẠY, THẢM CHỮ, THẢM SỐ
THẢM CHẠY, THẢM CHỮ, THẢM SỐ THẢM CHẠY, THẢM CHỮ, THẢM SỐ
THẢM CHẠY, THẢM CHỮ, THẢM SỐ THẢM CHẠY, THẢM CHỮ, THẢM SỐ
THẢM CHẠY, THẢM CHỮ, THẢM SỐ THẢM CHẠY, THẢM CHỮ, THẢM SỐ
THẢM CHẠY, THẢM CHỮ, THẢM SỐ THẢM CHẠY, THẢM CHỮ, THẢM SỐ
THẢM CHẠY, THẢM CHỮ, THẢM SỐ THẢM CHẠY, THẢM CHỮ, THẢM SỐ

THẢM CHẠY, THẢM CHỮ, THẢM SỐ

  • Có thể lót ở sân chơi trường học hoặc ở nhà để tránh va đập khi bé té ngã.
  • Tăng cường trí thông minh và sự khám phá cho bé.
  • Tiện lợi trong việc lắp ráp hoặc tháo rời khi di chuyển.
  • Chống tiếng ồn và cách âm.
  • Rất nhẹ và dễ dàng vệ sinh.

Đánh giá sản phẩm: