LÓT GIÀY Y TẾ LÓT GIÀY Y TẾ
LÓT GIÀY Y TẾ LÓT GIÀY Y TẾ

LÓT GIÀY Y TẾ

1. CA-0310GREY (79.000đ/đôi)

 • Nguyên liệu nhẹ EVA tiêu chuẩn Châu Âu (EN PART 3-1/2013_SGS)
 • Độ cứng 500 SC, rất bền
 • Chống tê chân, mát xa bàn chân, đặc biệt dành cho những người ra mồ hôi chân
 • Thoáng khí, thân thiện với da, độ bền cao, kích cỡ thích hợp
 • Net weight: 300g
 • Dimension: 340 x 100 x 10 mm
 • Range size: #25 - #46

2. CA-0310ORANGE (79.000đ/đôi)

 • Nguyên liệu nhẹ EVA tiêu chuẩn Châu Âu (EN PART 3-1/2013_SGS)
 • Độ cứng 500 SC, rất bền
 • Chống tê chân, mát xa bàn chân, đặc biệt dành cho những người ra mồ hôi chân
 • Thoáng khí, thân thiện với da, độ bền cao, kích cỡ thích hợp
 • Net weight: 300g
 • Dimension: 340 x 100 x 10 mm
 • Range size: #25 - #46

Đánh giá sản phẩm: