LÓT GIÀY TĂNG CHIỀU CAO LÓT GIÀY TĂNG CHIỀU CAO
LÓT GIÀY TĂNG CHIỀU CAO LÓT GIÀY TĂNG CHIỀU CAO
LÓT GIÀY TĂNG CHIỀU CAO LÓT GIÀY TĂNG CHIỀU CAO
LÓT GIÀY TĂNG CHIỀU CAO LÓT GIÀY TĂNG CHIỀU CAO

LÓT GIÀY TĂNG CHIỀU CAO

1. CA-1537GREY-GRN (96.000đ/đôi với loại 3cm, 74.000đ/đôi với loại 2cm, và 52.000đ/đôi với loại 1cm)

 • Nguyên liệu nhẹ: Merry Mesh, EVA tiêu chuẩn Châu Âu (EN PART 3-1/2013_SGS)
 • Độ cứng: 500 SC, bền
 • Tăng chiều cao như mong muốn gồm 2 loại: 1cm, 2cm và 3cm
 • Thoáng khí, thân thiện với da, độ bền cao, kích cỡ thích hợp
 • Net weight: 300g
 • Dimension: 340 x 100 x 25 mm
 • Range size: #25 - #46

2. CA-1537GREY-ORG (96.000đ/đôi với loại 3cm, 74.000đ/đôi với loại 2cm, và 52.000đ/đôi với loại 1cm)

 • Nguyên liệu nhẹ: Merry Mesh, EVA tiêu chuẩn Châu Âu (EN PART 3-1/2013_SGS)
 • Độ cứng: 500 SC, bền
 • Tăng chiều cao như mong muốn gồm 2 loại: 1cm, 2cm và 3cm
 • Thoáng khí, thân thiện với da, độ bền cao, kích cỡ thích hợp
 • Net weight: 300g
 • Dimension: 340 x 100 x 25 mm
 • Range size: #25 - #46

3. CA-1537WHITE-GRN (96.000đ/đôi với loại 3cm, 74.000đ/đôi với loại 2cm, và 52.000đ/đôi với loại 1cm)

 • Nguyên liệu nhẹ: Merry Mesh, EVA tiêu chuẩn Châu Âu (EN PART 3-1/2013_SGS)
 • Độ cứng: 500 SC, bền
 • Tăng chiều cao như mong muốn gồm 2 loại: 1cm và 2cm
 • Thoáng khí, thân thiện với da, độ bền cao, kích cỡ thích hợp
 • Net weight: 300g
 • Dimension: 340 x 100 x 25 mm
 • Range size: #25 - #46

4. CA-1537WHITE-ORG (96.000đ/đôi với loại 3cm, 74.000đ/đôi với loại 2cm, và 52.000đ/đôi với loại 1cm)

 • Nguyên liệu nhẹ: Merry Mesh, EVA tiêu chuẩn Châu Âu (EN PART 3-1/2013_SGS)
 • Độ cứng: 500 SC, bền
 • Tăng chiều cao như mong muốn gồm 2 loại: 1cm, 2cm và 3cm
 • Thoáng khí, thân thiện với da, độ bền cao, kích cỡ thích hợp
 • Net weight: 300g
 • Dimension: 340 x 100 x 25 mm
 • Range size: #25 - #46

 

Đánh giá sản phẩm: